STYRELSENKjell Genitz

Sekreterare


Handläggare

LänsstyrelsenJan-Erik Pott

Ordförande


Pensionär

EgenföretagareThomas Österberg

Ledamot


Ordf. IK Graip

Egenföretagare
Malin Karlström

Ledamot


Inköpshandläggare

CementaThomas Gullin

Ledamot


Avdelningschef

CementaHåkan Gustavsson

Ledamot


Företagsledare

KylFabJenny Sköld

Ledamot


Kommunikatör

Riksantikvarie-

ämbetet