STYRELSEN
Lina Gahnström

Ledamot


Marknadsansvarig

Visbytravet
Thomas Österberg

Ordförande


Ordf. IK Graip

Företagsledare

Hotell Slitebaden
Malin Karlström

Ledamot


Inköpshandläggare

CementaThomas Gullin

Ledamot


Avdelningschef

CementaKirsten Åkerman

Ledamot


EgenföretagareKjell Genitz

Sekreterare


Pensionär

PolitikerJan-Erik Pott

Ledamot


Pensionär

Egenföretagare