BOLAGET

2015 bytte ishallen namn till Cementa Arena. 2017 nyinvigdes den och i samband med det utökades verksamheten med ett utegym samt en cykelanläggning. Det gamla elljusspåret rustades även upp. Det blev också tydligare genom det nya namnet att ishallen hade ett nära samarbete med Cementa i Slite, vars spillvärme driver arenan och gör den till en utav Sveriges miljövänligaste ishallar.


Slite Idrottscenter har 855 aktier fördelade på flera olika aktieägare. Störst är IK Graip samt Svenska Kyrkan. En stor del är dock privatpersoner och verksamheter med en koppling till Slite. Bolaget omsätter cirka 3 mkr årligen. Hälften av intäkterna kommer från Region Gotland och den andra hälften från uthyrning, lägerverksamhet och generöst stöd från främst Cementa AB och Gotlands Energi AB.

I dagsläget har bolaget sju styrelsemedlemmar samt tre vaktmästare.


Årsredovisningar

Aktuella möteshandlingar

Årsstämma 26/3 kl.13 2023

Cementa Arena