BOLAGET

Slite fick sin första konstfrusna utomhusrink 1965. Den blev mycket populär hos befolkningen på norra Gotland, och på 80-talet började ortsborna prata om en inomhushall.


2004 blev IK Graip beviljat ett bidrag från Leader+ för att bygga en allaktivitetshall i Slite. För att finansera den del av budgeten som fattades bildades ett aktiebolag vid namn Graip Idrottscenter AB. Bolaget bytte senare namn till Slite Idrottscenter AB för att förtydliga de olika rollerna kring ishallens skötsel. Slite Idrottscenter AB ansvarar för ishallen och fotbollsplanen där IK Graip har sin hemmaarena.

2015 bytte ishallen namn till Cementa Arena. 2017 nyinvigdes den och i samband med det utökades verksamheten med ett utegym samt en cykelanläggning. Det gamla elljusspåret rustades även upp. Det blev också tydligare genom det nya namnet att ishallen hade ett nära samarbete med Cementa i Slite, vars spillvärme driver arenan och gör den till en utav Sveriges miljövänligaste ishallar.


Slite Idrottscenter har 855 aktier fördelade på flera olika aktieägare. Störst är IK Graip samt Svenska Kyrkan. En stor del är dock privatpersoner och verksamheter med en koppling till Slite. Bolaget omsätter cirka 3 mkr årligen. Hälften av intäkterna kommer från Region Gotland och den andra hälften från uthyrning, lägerverksamhet och generöst stöd från främst Cementa AB och Gotlands Energi AB.

I dagsläget har bolaget sju styrelsemedlemmar samt tre behovsanställda.


Årsredovisningar

Aktuella möteshandlingar

Årsstämma 24/3 kl.18 Cementa Arena

Slite Idrottscenter AB

Organisationsnummer: 556679-4664


Utdelningsadress:

Vikhagsvägen 4

62449 SliteBesöksadress:

Solklintsvägen 19

62449 SliteMail: info@sliteidrottscenter.se

Kontakt verksamhet: 0707-97 43 11

Kontakt styrelse: 0705-742074

© Slite Idrottscenter 2020